To tytuł cyklu artykułów, w których naukowcy z naszej uczelni wytłumaczą najmłodszym fascynujące zjawiska i procesy, które zachodzą w otaczającym nas świecie, zaprezentują wynalazki oraz najistotniejsze osiągnięcia w obszarach nauk ścisłych i technicznych.

 

Pomysłodawcą działu „Odkrywamy świat nauki i techniki” oraz twórcą pierwszego zbioru artykułów jest prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1998–2005.

Zapraszamy na wycieczki, podczas których dzieci będą mogły poznać m.in. pamiątki z różnych okresów działalności Akademii, zabytkowe modele urządzeń górniczych, modele pieców hutniczych, aparaturę laboratoryjną, a także „Kopalnię Doświadczalną” – unikatowe w skali kraju i jedno z nielicznych w Europie laboratorium badawczo-dydaktyczne.

 

Od 2014 roku w AGH prowadzone są warsztaty tematyczne dla dzieci. Głównym założeniem prowadzących jest przekazywanie wiedzy w jak najciekawszy sposób, w tym m.in. poprzez zabawę.  Wśród realizowanych tematów znajdą się m.in. Żelazo – skarb cenniejszy niż złoto; Szklane cuda – jak powstaje szkło?; Budujemy dom - skąd się bierze cement?; Zegar – twój przyjaciel; Od abakusa po „Odrę” – wędrówki przez historię komputera; „Czy wiatrak tylko daje mąkę?” – Odnawiane źródła energii). Organizatorem warsztatów jest Muzeum AGH.