Kontakt

Informacje dotyczące projektów:

 

 

 

 

 

Akademia AGH Junior
T: 12 617 35 41
E: junior@agh.edu.pl


Warsztaty dla grup / zwiedzanie Muzeum AGH i Kopalni Doświadczalnej
T: 12 617 30 43
E: muzeum@agh.edu.pl

Seria książeczek AGH Junior
T: 12 617 49 38
E: junior@agh.edu.pl