O Akademii AGH Junior

Informujemy, że na rok akademicki 2018/2019 nie będzie prowadzona rekrutacja.


Akademia AGH Junior to studia dla dzieci, które ukończyły 8 lat (lub ukończą 8 lat w roku kalendarzowym, kiedy prowadzona jest rekrutacja) oraz są uczniami  klas 2-6 szkoły podstawowej.

Zajęcia dla juniorów obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria prowadzone na terenie kampusu AGH przez doświadczonych naukowców – specjalistów w swoich dziedzinach, na co dzień uczących dorosłych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Program zajęć realizowany osobno dla każdej z dwóch grup wiekowych (klasy 2-3 oraz klasy 4-6) opracowuje specjalnie powołana Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uczelnianych jednostek AGH.

Celem Akademii AGH Junior jest przede wszystkim zaszczepienie u dzieci ciekawości świata oraz przedstawienie nauki w taki sposób, aby zachęcić je do zdobywania wiedzy, zadawania pytań oraz rozwoju pasji. Specjalnie opracowany program zajęć pomoże młodym adeptom nauk ścisłych w twórczy i aktywny sposób odkrywać otaczający ich świat oraz rozumieć naturalne, choć często skomplikowane zjawiska i procesy, jakie na co dzień obserwują. 

Fascynująca naukowa przygoda rozpoczęta w Akademii AGH Junior umożliwi młodym studentom poznanie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej i być może stanie się inspiracją przy wyborze ich ścieżki naukowej lub zawodowej.