O Akademii AGH Junior

Akademia AGH Junior to studia dla dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym prowadzona jest rekrutacja, są uczniami  klas 2-6 szkoły podstawowej.

 

Zajęcia dla juniorów obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria prowadzone na terenie kampusu AGH przez doświadczonych naukowców – specjalistów w swoich dziedzinach, na co dzień uczących dorosłych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Program zajęć realizowany osobno dla każdej z dwóch grup wiekowych (klasy 2-3 oraz klasy 4-6) opracowuje specjalnie powołana Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uczelnianych jednostek AGH.

Celem Akademii AGH Junior jest przede wszystkim zaszczepienie u dzieci ciekawości świata oraz przedstawienie nauki w taki sposób, aby zachęcić je do zdobywania wiedzy, zadawania pytań oraz rozwoju pasji. Specjalnie opracowany program zajęć pomoże młodym adeptom nauk ścisłych w twórczy i aktywny sposób odkrywać otaczający ich świat oraz rozumieć naturalne, choć często skomplikowane zjawiska i procesy, jakie na co dzień obserwują. 
Fascynująca naukowa przygoda rozpoczęta w Akademii AGH Junior umożliwi młodym studentom poznanie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej i być może stanie się inspiracją przy wyborze ich ścieżki naukowej lub zawodowej.  

Od 1 lipca 2018 r. w Akademii AGH Junior obowiązuje nowy Regulamin (plik pdf).

Poniższy panel dostępny jest wyłącznie dla rodziców dzieci z potwierdzonym statusem studenta.