UWAGA

Akademia AGH Junior zawiesiła działalność do odwołania.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 nie odbędzie się. 

_________________________________________________________________________

 

Zajęcia w Akademii AGH Junior są odpłatne. Wysokość opłaty rocznej za rok akademicki 2019/2020 wynosiła 500 zł brutto.

_________________________________________________________________________


Akademia AGH Junior to zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, uczęszczających do klas 2-6 szkoły podstawowej.


Zajęcia dla juniorów obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria prowadzone na terenie kampusu AGH przez doświadczonych naukowców – specjalistów w swoich dziedzinach, na co dzień uczących dorosłych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Program zajęć realizowany osobno dla każdej z dwóch grup wiekowych (klasy 2-3 oraz klasy 4-6) opracowuje specjalnie powołana Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uczelnianych jednostek AGH.


Celem Akademii AGH Junior jest przede wszystkim zaszczepienie u dzieci ciekawości świata oraz przedstawienie nauki w taki sposób, aby zachęcić je do zdobywania wiedzy, zadawania pytań oraz rozwoju pasji. Specjalnie opracowany program zajęć pomoże młodym adeptom nauk ścisłych w twórczy i aktywny sposób odkrywać otaczający ich świat oraz rozumieć naturalne, choć często skomplikowane zjawiska i procesy, jakie na co dzień obserwują.
Fascynująca naukowa przygoda rozpoczęta w Akademii AGH Junior umożliwi młodym studentom poznanie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej i być może stanie się inspiracją przy wyborze ich ścieżki naukowej lub zawodowej.