Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w roku akademickim 2019/2020

  • 21 września (uroczysta inauguracja)*
  • 26 października
  • 23 listopada
  • 14 grudnia
  • 18 stycznia
  • 15 lutego
  • 14 marca
  • 18 kwietnia
  • 16 maja


Zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach 10.00-12.15, równolegle dla obu grup wiekowych.


*21 września dla obu grup jednocześnie odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego wraz z immatrykulacją studentów oraz pokazami doświadczalnymi