Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w roku akademickim 2018/2019

 

semestr zimowy: 

  • 15 września (uroczysta inauguracja)*
  • 13 października
  • 17 listopada
  • 15 grudnia
  • 5 stycznia 


semestr letni: 

  • 9 lutego
  • 9 marca
  • 6 kwietnia
  • 11 maja
  • 1 czerwca


Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-13.00, równolegle dla obu grup wiekowych.


*15 września dla obu grup jednocześnie odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego (połączona z immatrykulacją nowych studentów) oraz wykład i pokazy doświadczalne