Rada Programowa

Rada Programowa Akademii AGH Junior jest odpowiedzialna za kwestie programowe i merytoryczne. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni. 

Skład Rady Programowej

Przewodniczący – dr inż. Szczepan Moskwa, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Zastępca Przewodniczącego
– dr inż. Mariusz Kapusta, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Członkowie: 

 • dr inż. Marta Ciesielka, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw., Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • dr hab. inż. Jerzy Domżał, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • dr inż. Jerzy Wojciechowski, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • dr Agata Jurkowska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • dr inż. Anna Przewięźlikowska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • dr Karolina Zazakowny, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr Urszula Lelek-Borkowska, Wydział Odlewnictwa
 • dr inż. Aleksandra Jamrozik, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • dr inż. Adama Ryś, Wydział Zarządzania
 • dr hab. inż. Katarzyna Styszko, Wydział Energetyki i Paliw
 • dr inż. Paweł Janowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • dr Anna Pudełko, Wydział Matematyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Wydział Humanistyczny
 • dr Agnieszka Podborska, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 • mgr Agnieszka Podrazik, Biblioteka Główna
 • dr Mateusz Zubik, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • mgr Małgorzata Tomal, Studium Języków Obcych
 • mgr Agnieszka Chrząszcz, Centrum e-Learningu