WAŻNE INFORMACJE

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 ruszy 21 sierpnia br. o godz. 9.00. Zostanie zakończona w momencie wyczerpania zakładanego limitu miejsc.
Link przekierowujący do formularza rejestracyjnego pojawi się na tej stronie.


Zajęcia
w Akademii AGH Junior są odpłatne. Wysokość opłaty rocznej za rok akademicki 2019/2020 wynosi 500 zł brutto.


Przed przystąpieniem do rekrutacji należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem Akademii AGH Junior, który dostępny jest na stronie internetowej. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacja jego zapisów są w formularzu rejestracyjnym obligatoryjne.


Rekrutacja ma charakter indywidualny.
Formularz rejestracyjny należy wypełnić osobno dla każdego dziecka. Grupowa rejestracja (dane dwojga lub więcej dzieci zawarte w jednym formularzu) nie będzie rozpatrywana.

_________________________________________________________________________


Akademia AGH Junior to studia dla dzieci w wieku 8-12 lat, uczęszczających do klas 2-6 szkoły podstawowej.


Zajęcia dla juniorów obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria prowadzone na terenie kampusu AGH przez doświadczonych naukowców – specjalistów w swoich dziedzinach, na co dzień uczących dorosłych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Program zajęć realizowany osobno dla każdej z dwóch grup wiekowych (klasy 2-3 oraz klasy 4-6) opracowuje specjalnie powołana Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uczelnianych jednostek AGH.


Celem Akademii AGH Junior jest przede wszystkim zaszczepienie u dzieci ciekawości świata oraz przedstawienie nauki w taki sposób, aby zachęcić je do zdobywania wiedzy, zadawania pytań oraz rozwoju pasji. Specjalnie opracowany program zajęć pomoże młodym adeptom nauk ścisłych w twórczy i aktywny sposób odkrywać otaczający ich świat oraz rozumieć naturalne, choć często skomplikowane zjawiska i procesy, jakie na co dzień obserwują.
Fascynująca naukowa przygoda rozpoczęta w Akademii AGH Junior umożliwi młodym studentom poznanie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej i być może stanie się inspiracją przy wyborze ich ścieżki naukowej lub zawodowej.