Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Akademia AGH Junior
  • Akademia AGH Junior
 

O Akademii AGH Junior

Akademia AGH Junior to studia dla dzieci będących uczniami klas 1-6 szkół podstawowych.

 

Zajęcia dla juniorów obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria prowadzone na terenie kampusu AGH przez doświadczonych naukowców – specjalistów w swoich dziedzinach, na co dzień uczących dorosłych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Program zajęć realizowany osobno dla każdej z dwóch grup wiekowych (klasy 1-3 oraz klasy 4-6) opracowuje specjalnie powołana Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uczelnianych jednostek AGH.

Celem Akademii AGH Junior jest przede wszystkim zaszczepienie u dzieci ciekawości świata oraz przedstawienie nauki w taki sposób, aby zachęcić je do zdobywania wiedzy, zadawania pytań oraz rozwoju pasji. Specjalnie opracowany program zajęć pomoże młodym adeptom nauk ścisłych w twórczy i aktywny sposób odkrywać otaczający ich świat oraz rozumieć naturalne, choć często skomplikowane zjawiska i procesy, jakie na co dzień obserwują. 
Fascynująca naukowa przygoda rozpoczęta w Akademii AGH Junior umożliwi młodym studentom poznanie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej i być może stanie się inspiracją przy wyborze ich ścieżki naukowej lub zawodowej.


Rekrutacja do Akademii AGH Junior na rok akademicki 2017/2018 została zamknięta.

Poniższy panel jest dostępny po zalogowaniu wyłącznie dla rodziców/opiekunów dzieci posiadających potwierdzony przez organizatora status „studenta”. 

     

Kontakt

Informacje o Akademii AGH Junior
T: 12 617 35 41
E: junior@agh.edu.pl

Warsztaty dla grup / zwiedzanie Muzeum AGH i Kopalni Doświadczalnej
T: 12 617 30 43
E: muzeum@agh.edu.pl

Informacje o serii książeczek AGH Junior
T: 12 617 49 38
E: junior@agh.edu.plKsiążeczki AGH Junior
WIEDZA - PASJA - WIĘŹ

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza